[┐∵]┘ try ViewAllFeedback.com see ebay sellers' negative feedback free

Greece Native Anthem Text
National Anthem

YMNOS EIS THN ELEY8ERIAN


*** Tou Diovusiou Solwmou ***

1. Se gvwrizw apo tnv kopsn

Tou spa8iou tnv tromern,

Se gvwrizw apo tnv opsn

Pou me bia metraei tn gn.

2. Ap'ta kokala bgalmevn

Twv Ellnvwv ta iera,

Kai sav prwta avdreiwmevn,

Xaire, w xaire, Eleu8eria!

3. Ekei mesa ekatoikouses

Pikramevn, evtropaln,

Ki eva stoma akarterouses,

Ela pali, va sou pei.

4. Argeie val8ei ekeivn n mera,

Kai ntav ola siwpnla,

Giati taskiaze n fobera

Kai ta plakwve n sklabia.

5. Dustuxns!Parngoria

Movn sou emeve va les

Perasmeva magaleia

Kai dingwvtas ta va klais.

6. Kai akarterei, kai akarterei

Fileleu8ern lalia,

Eva ektupae t'allo xeri

Apo tnv apelpisia.

7. Ki elees:pota a! pote bgavw

To kefali apo ts ermies?

Kai apokrivovto apo pavw

Klapses, aluses, fwves.

8. Tote esnkwves to blemma

Mes sta klaimata 8olo,

Kai eis to rouxo sou estaz'aima,

Pln8os aima ellnviko.

9. Me ta rouxa aimatwmeva

3erw oti ebgaives krufa

Na gureueis eis ta 3eva

Alla xeria duvata.

10. Movaxn to dromo epnres,

E3aval8es movaxn;

Dev eiv'eukoles oi 8ures,

Eav n xreia tes kroutalei.

11. Allos sou eklapse sta stn8ia,

All'avasasiv kamia;

Allos sou eta3e bon8eia

Kai se egelase frikta.

12. Alloi, oime! stn sumfora sou

Opou exairovto polu,

Sure vabreis ta paidia sou,

Sure, elegav oi sklnroi.

13. Feugei opisw to podari

Kai ologlngoro patei

H' tnv petra n' to xortari

Pou tn do3a sou ev8umei.

14. Tapeivotatn sou gerve

H trisa8lia kefaln,

Sav ptwxou pou 8urodervei

Ki eivai baros tou n zwn.

15. Nai;alla twra avtipaleuei

Ka8e tekvo sou me ormn,

Pou akatapausta gureuei

H' tn vikn n' tn 8avn.

16. Ap'ta kokala bgalmevn

Twv Ellnvev ta iera,

Kai sav prwta avdreiwmevn,

Xaire, w xaire, Eleu8eria!

17. Molis eide tnv ormn sou

O ouravos, pou gia ts ex8rous

Eis tn gn tn mntrikn sou

Etref'av8ia kai karpous,

18. Egalnveuse;kai exu8ei

Katax8ovia mia bon,

Kai tou Rnga sou apekri8ei

Polemokraxtn n fwvn;

19. Oloi oi topoi sou s'ekra3av

Xairetwvtas se 8erma,

Kai ta stomata efwva3av

Osa ais8avovto n kardia.

20. Efwva3ave ws t'asteria

Tou Ioviou kai ta vnsia,

Kai snkwsave ta xeria

Gia va dei3ouva xara,

21. M'olov pouvai aluswmevo

To ka8eva texvika,

Kai eis sto metwpo grammevo

Pou tnv edevav kai autn.

22. Gkardiaka xaropoin8ei

Kai tou basigktov n gn,

Kai ta sidera ev8umn8ei

Pou tnv edevav ki autn

23. Ap'tov purgo tou fwvazei,

Sa va leei se xairetw,

Kai tn xntn tou tivazei

To Leovtari to Ispavo.

24. Elafias8ei tns Agglias

To 8nrio, kai servei eu8us

Kata t'akra tns Rousias

Ta mougkrismata ts orgns.

25. Eis to kivnma tou deixvei

Pws ta meln eiv'duvata;

Kai stou Aigaiou to kuma rixvei

Mia spi8oboln matia.

26. Se 3avoigei apo ta vefn

Kai to mati tou Aetou,

Pou ftera kai vuxia 8refei

Me ta splaxva tou Italou;

27. Kai s'ese katagurmevos

Giati pavta se misei,

Ekrwz'ekrwze o skasmevos,

Na se blapsei, av nmporei.

28. Allo esu dev sullogiesai

Pare3 pou 8a prwtopas;

Dev mileis kai dev kouviesai

Stes brisies opou agrikas;

29. Sav to braxov opou afnvei

Ka8e aka8arto vero

Eis ta podia sou va xuvei

Eukolosbnstov afro,

30. Opou afnvei avemozaln

Kai xalazi kai broxn

Na tou dervouv tn megaln,

Tnv aiwvia korufn.

31. Dustuxia tou, w dustuxia tou,

Opoiavou 8elei bre8ei

Sto maxairi sou apokatou

Kai s'ekeivo avtista8ei.

32. To 8nrio p'avavogietai

Pws tou leipouv ta mikra,

Periorizetai, petietai,

Aima av8rwpivo dipsa;

33. Trexei, trexei ola ta dasn,

Ta lagkadia, ta bouva,

Kai opou f8asei, opou perasei,

Frikn, 8avatos, ermia;

34. Ermia, 8avatos kai frikn

Opou eperases ki esu;

3ifos e3w apo tn 8nkn

Pleov avdreiav sou pro3evei.

35. Idou empros o toixos stekei

Tns a8lias Tripolitsas;

Twra tromou astropeleki

Na tns ripseis pi8umas.

36. Megalopsuxo to mati

Deixvei, pavta opws vikei,

Kai as eiv'armata gematn

Kai polemiav xlalon.

37. Sou probaivouve kai trizouv

Gia va ideis pws eiv'polla;

Dev akous pou foberizouv

Avdres murioi kai paidia?

38. Liga matia, liga stomata

8a sas meivouv avoixta

Gia va klausete ta swmata

Pou 8e vabrei n sumfora.

39. Katebaivouve, kai avaftei

Tou polemou avalampn;

To toufeki avabei, astraftei,

Lampei, koftei to spa8i.

40. Giati n maxn esta8ei olign?

Liga ta aimata giati?

Tov ex8ro 8wrw va fugei

Kai sto kastro v'avebei.

41. Metra...eiv'apeiroi oi feugatoi,

Opou feugovtas deiliouv;

Ta labwmata stnv platn

Dexovt'wste v'avebouv.

42. Ekei mesa akartereite

Tnv afeugatn f8ora;

Na, sas f8avei;apokri8nte

Stnv vuxtos tn skoteivia.

43. Apokrivovtai, kai n maxn

Etsi arxizei, opou makria

Apo raxn ekei se raxn

Avtibouize fobera.

44. Akouw koufia ta toufekia,

Akouw smi3imo spa8iwv,

Akouw 3ula, akouw pelekia,

Akouw tri3imo dovtiwv.

45. A! ti vuxta ntav ekeivn

Pou tnv tremei o logismos?

Allos upvos dev egivei

Pare3 8avatou pikros.

46. Tns sknvns n wra, o topos,

Oi krauges, n taraxn,

O sklnropsuxos o tropos

Tou polemou, kai oi kapvoi,

47. Kai oi brovtes, kai to skotadi,

Opou avtiskofte n fwtia,

Eparastaivav tov adn

Pou akartereie ta skulia;

48. T'akartereie.- Efaivovt'iskioi

Avari8mntoi gumvoi,

Kores, gerovtes, veaviskoi,

brefn akomn eis to buzi.

49. Oln maurn murmngkiazei,

Maurn n evtafia suvtrofia,

Sav to rouxo opou skepazei

Ta krebbatia ta sterva.

50. Tosoi, tosoi avtamwmevoi

Epetiouvto apo tn gn,

Osoi eiv'adika sfagmevoi

Apo tourkiknv orgn.

51. Tosa peftouve ta 8eri-

smeva astaxia eis tous agrous;

Sxedov ola ekeia ta mern

Eskepazovto ap'autous.

52. 8ampofeggei kavev'astro,

Kai avadeuovto mazi,

Avabaivovtas to kastro

Me vekrwsimn siwpn.

53. Etsi xamou eis tnv pediada,

Mes sto dasos to pukvo,

Otav stelvei miav axvada

Misofeggaro xlwmo,

54. Eav oi avemoi mes st'adeia

Ta kladia mougkofusouv,

Seiouvtai, seiouvtai ta mauradia,

Opou oi klwvoi avtiktupouv.

55. Me ta matia tous gyreuouv

Opou eiv'aimata pnxta,

Kai mes st'aimata xoreuouv

Me bruxismata braxva,

56. Kai xoreuovtas mavizouv

Eis tous Ellnvas kovta,

Kai ta stn8ia tous eggizouv

Me ta xeria ta psuxra.

57. Ekeio to eggisma pngaivei

ba8ia mes sta sw8ika,

O8ev oln n lupn bgaivei,

Kai akra ais8avovtai asplaxvia.

58. Tote au3aivei tou polemou

O xoroa tromaktika,

Sav to skorpisma tou avemou

Stou pelaou tn mova3ia.

59. Ktupouv oloi apavou katou;

Ka8e ktupnma pou ebgei

Eivai ktupnma 8avatou,

Xwris va deuterw8ei.

68. Ka8e swma idrwvei, reei;

Les kai ekei8ev n psuxn

Ap'to misos pou tn kaiei

Polemaei va petax8ei.

61. Tns kardias ktupies brovtave

Mes sta stn8ia tous arga,

Kai ta xeria opou xoumave

Perissotero eiv'gorga.

62. Ouravos gi'autous dev eivai,

Oude pelago, oude gn;

Gi'autous olous to pav eivai

Mazwmevo avtama ekei.

63. Tosn n mavnta ki zaln,

Pou stoxazesai, mn pws

Apo mia meria kai ap'alln

Dev meivei evas zwvtavos.

64. Koita xeria apelpismeva

Pws 8erizouve zwes!

Xamou peftouve kommeva

Xeria, podia, kefales,

65. Kai palaskes kai spa8ia

Me oloskorpista muala,

Kai me olosxista kravia

Sw8ika laxtarista.

66. Prosoxn kamia dev kavei

Kaveis, oxi, eis tnv sfagn;

Pave pavta empros.W! f8avei,

F8avei;ews pote oi skotwmoi?

67. Poios afnvei ekei to topo,

Pare3 otav 3aplw8ei?

Dev ais8avovtai tov kopo

Kai les ki eivai eis tnv arxn.

68. Oligosteuav oi skuloi,

Kai A l l a efwvazav, A l l a;

Kai twv Xristiavwv ta xeiln

F w t i a efwvazav, f w t i a.

69. Leovtaropsuxa ektupiouvto,

Pavta efwvazav f w t i a ,

Kai oi miaroi kataskorpiouvto,

Pavta skouzovtas A l l a .


70. Pavtou fobos kai tromara

Kai fwves kai stevagmoi;

Pavtou klapsa, pavtou avtara,

Kai pavtou 3epsuxismoi.

71. Htav tosoi!pleov to boli

Eis t'autia dev tous lalei.

Oloi xamou ekeitovt'oloi

Eis tnv tetartnv augn.

72. Sav potami to aima egivei

Kai kulaei stn lagkadia,

Kai to a8wo xorto pivei

Aima avtis gia tn drosia.

73. Tns augns drosato aeri,

Dev fusas twra esu plio

Stwv pseudopistwv t'asteri;

Fusa, fusa eis to STAYRO.

74. Ap'ta kokala bgalmevn

Twv Ellnvwv ta iera,

Kai sav prwta avdreiwmevn,

Xaire, w xaire, Eleu8eria!

75. Tns Koriv8ou idou kai oi kampoi;

Dev lamp'nlios movaxa

Eis tous platavous dev lampei

Eis t'ampelia, eis ta vera;

76. Eis tov nsuxov ai8era

Twra a8wa dev avtnxei

Ta lalnmata n flogera,

Ta belasmata to arvi;

77. Trexouv armata xiliades

Sav to kuma eis to gialo;

All'oi avdreioi pallnkarades

Dev psnfouv tov ari8mo.

78. W trakosioi! snkw8nte

Kai 3aval8ete se mas;

Ta paidia sas 8el'idnte

Poso poiazouve me sas.

79. Oloi ekeivoi ta fobouvtai

Kai me patnma tuflo

Eis tnv Korin8o apokleiouvtai

Ki oloi xavovtai ap'edw.

80. Stelvei o aggelos tou ole8rou

Peivav kai 8avatiko;

Pou me sxnma evos skele8rou

Perpatouv avtama oi duo;

81. Kai pesmeva eis ta xortaria

Ape8aivame pavtou

Ta 8limmeva apomeivaria

Tns fugns kai tou xamou.


82. Kai esu a8avatn, esu 8eia,

Pou o, ti 8eleis nmporeis,

Eis, tov kampo, Eleu8eria,

Matwmevn perpateis.

83. Stn skia xeiropiasmeves,

Stn skia blepw ki egw

Krivodaktules par8eves

Opou kavouve xoro;

84. Sto xoro glukogurizouv

Wraia matia erwtika,

Kai eis tnv aura kumatizouv

Maura, oloxrusa mallia.

85. H psuxn mou avagalliazei

Pws o korfos ka8emias

Glukobuzasto etoimazei

Gala avdreias kai eleu8erias.

86. Mes sta xorta, ta louloudia,

To potnri dev bastw;

Fileleu8era tragoudia

Sav tov Pivdaro ekfwvw.

87. Ap'ta kokala bgalmevn

Twv Ellnvwv ta iera,

Kai sav prwta avdreiwmevn,

Xaire, w xaire, Eleu8eria!

88. Pnges eis to Mesologgi

Tnv nmera tou Xristou,

Mera pou av8isav oi loggoi

Gia to tekvo tou 8eou.

89. Soul8e empros lampokopwvtas

H 8rnskeia m'eva stauro,

Kai to daktulo kivwvtas

Opou avei tov ouravo,

90. S'auto, efwva3e, to xwma

Stasou olor8n, Eleu8eria;

Kai filwvtas sou to stoma

Mpaivei mes stnv ekklnsia.

91. Eis tn trapeza simwvei,

Kai to sugvefo to axvo

Gurw gurw tns pukvwvei

Pou skorpaei to 8umiato.

92. Agrikaei tnv psalmwdia

Opou edida3ev autn;

blepei tn fwtagwgia

Stous Agious empros xutn.

93. Poioi eiv'autoi pou plnsiazouv

Me polln podoboln,

Ki armat', armata tarazouv?

Epetaxtnkes esu.

94. A! to fws pou se stolizei,

Sav nliou feggoboln,

Kai makro8ev spiv8nrizei,

Dev eivai, oxi, apo tn gn;

95. Lampsiv exei oln flogwdn

Xeilos, metwpo, of8almos;

Fws to xeri, fws to podi,

Ki ola gurw sou eivai fws.

96. To spa8i sou avtisnkwveis,

Tria patnmata patas,

Sav tov purgo megalwveis,

Kai eis to tetarto ktupas;

97. Me fwvn pou katapei8ei

Proxwrwvtas omileis;

Snmer', apistoi, egevvn8ei,

Nai, tou kosmou o Lutrwtns.

98. Autos legei...Afokras8nte:

Egw eim'Alfa, Wmega egw;

Peste, pou 8'apokruf8nte

Eseis oloi, av orgis8w?

99. Floga akoimntnv sas brexw,

Pou m'autnv av sugkri8ei

Keivn n katw opou sas exw

Sav drosia 8elei bre8ei.


100. Katatrwgei, wsav tn sxiza,

Topous ametra upsnlous,

Xwres, orn apo tn riza,

Zwa kai devdra kai 8vntous,

101. Kai to pav to katakaiei,

Kai dev swzetai pvon,

Pare3 tou avemou pou pveei

Mes stn staxtn tn leptn.

102. Kapoios n8ele erwtnsei:

Tou 8umou sou eisai adelfn?

Poios eiv'a3ios va viknsei,

H' me se va metrn8ei?

103. H gn ais8avetai tnv tosn

Tou xeriou sou avdraga8ia,

Pou olnv 8elei 8avatwsei

Tn misoxristn spora.

104. Tnv ais8avovtai, kai afrizouv

Ta vera, kai t'agrikw

Duvata va mourmourizouv

Sav va ruazeto 8nrio.

105. Kakorizikoi, pou pate

Tou Axelwou mes stn ron,

Kai pide3ia polemate

Apo tnv katadromn

106. Na apofugete! to kuma

Egine olo fouskwto;

Ekei eurnkate to mvnma

Priv va brnte afavismo.

107. Blasfnmaei, skouzei, mougkrizei

Ka8e laruggas ex8rou,

Kai to reuma gargarizei

Tes blasfnmies tou 8umou.


108. Sfalera tetrapodizouv

Pln8os aloga, kai or8a

Tromagmeva xlimivtrizouv

Kai patouv eis ta kormia.

109. Poios sto suvtrofov aplwvei

Xeri, wsav va bon8n8ei;

Poios tn sarka tou dagkwvei

Oso opou va vekrw8ei;


110. Kefales apelpismeves,

Me ta matia petaxta,

Kata t'astra snkwmeves

Gia tnv ustern fora.

111. Sbnetai-au3aivovtas n prwtn

Tou Axelwou verosurmn-

To xlimivtrisma, kai oi krotoi

Kai tou av8rwpou oi goggusmoi.

112. Etsi v'akoua va boui3ei

Tov ba8uv Wkeavo,

Kai sto kuma tou va pvi3ei

Ka8e sperma Agarnvo;

113. Kai ekei pouvai n Agia Sofia,

Mes stous lofous tous epta,

Ola t'apsuxa kormia,

braxosuvtrifta, gumva,

114. Swriasmeva va ta sprw3ei

H katara tou 8eou,

Ki ap'ekei va ta mazw3ei

O adelfos tou Feggariou.

115. Ka8e petra mvnma as gevei,

Kai n 8rnskeia ki n Eleu8eria

M'argopatnma as pngaivei

Meta3u tous, ki as metra.


116. Eva leipsavo avebaivei

Tevtwto, pistomnto,

Ki allo 3afvou katebaivei

Kai dev faivetai kai plio.

117. Kai xeirwtera agrieuei

Kai fouskwvei o potamos;

Pavta pavta periseuei

Polufloisbisma kai afros.

118. A! giati dev exw twra

Tn fwvn tou Mwusn?

Megalofwva, tnv wra

Opou esbnouvto oi misntoi,

119. Tov 8eov euxaristouse

Stou pelaou tn lussa empros

Kai ta logia nxologouse

Avari8mntos laos;

120. Aklou8aei tnv armovia

H adelfn tou Aarwv,

H profntissa Maria,

M'eva tumpavo terpvov,

121. Kai pndouv oles oi kores

Me ts agkales avoiktes,

Tragoudwvtas av8ofores,

Me ta tumpava ki ekeies.

122. Se gvwrizw apo tnv kopsn

Tou spa8iou tnv tromern,

Se gvwrizw apo tnv opsn

Pou me bia metraei tn gn.

123. Eis autnv, eivai 3akousmevo.

Dev vikiesai esu pote;

Omws, oxi, dev eiv'3evo

Kai to pelago gia se.

124. To stoixeiov auto 3aplwvei

Kumat'apeira eis tn gn,

Me ta opoia tnv perizwvei,

Ki eivai eikiva sou lamprn.

125. Me bruxismata saleuei

Pou tromazein akon;

Ka8e 3ulo kivduveuei

Kai limiwva avazntei;

126. Faivet'epeita n galnvn

Kai to lampsimo tou nliou,

Kai ta xrwmata avadidei

Tou glaukotatou ouravou.

127. Dev vikiesai, eiv'3akousmevo,

Stnv 3nrav esu pote;

Omws, oxi, dev eiv'3evo

Kai to pelago gia se.

128. Pervouv apeira ta 3artia,

Kai sav loggos strimwxta

Ta trexoumeva katartia,

Ta olofouskwta pavia.

129. Su tes duvames sou sprwxveis,

Kai agkala dev eiv'polles,

Polemwvtas, alla diwxveis,

Alla pairveis, alla kais;

130. Me epi8umia va tnrazeis

Duo megala se 8wrw,

Kai 8avasimov tivazeis

Evavtiov tous kerauvo.

131. Piavei, au3aivei, kokkivizei,

Kai snkwvei mia brovtn,

Kai to pelao xrwmatizei

Me aimatoxrwmn bafn.


132. Pvigovt'oloi oi polemarxoi

Kai dev mveskei eva kormi;

Xarou, skia tou Patriarxn,

Pou s'epeta3av ekei.

133. Ekrufosmigav oi filoi

Me ts ex8rous tous tn Lamprn,

Kai tous etremav ta xeiln

Divovtas ta eis to fili.


134. Keies tes dafves pou eskorpiste

Twra pleov dev tes patei,

Kai to xeri opou efilnste

Pleov, a! pleov dev eulogei.

135. Oloi klauste; apo8amevos

O arxngos tns Ekklnsia;

Klauste, klauste;kremasmevos

Wsav vatave fovias.

136. Exei olavoikto to stoma

P'wres prwta eixe geu8ei

T'Agiov Aima, t'Agiov Swma;

Les pws 8e va 3avabgei.

137. H katara pou eixe afnsei

Logo priv va adikn8ei

Eis opoiov dev polemnsei

Kai nmporei va polemei.

138. Tnv akouw, brovtaei, dev pauei

Eis to pelago, eis tn gn,

Kai mougkrizovtas avabei

Tnv aiwviav astrapn.

139. H kardia suxvosparazei...

Plnv ti blepw? sobara

Na swpasw me prostazei

Me to daktulo n 8ea.

140. Kutaei gurw eis tnv Eurwpn

Treis fores m'avnsuxia;

Prosnlwvetai katopi

Stnv Ellada, kai arxiva:

141. Pallnkaria mou! oi polemoi

Gia sas oloi eivai xara,

Kai to gova sas dev tremei

Stous kivduvous emprosta.

142. Ap'esas apomakraivei

Ka8e duvamn ex8rikn;

Alla avikntn mia mevei

Pou tes dafves sas madei;

143. Mia, pou otav wsav lukoi

3avarxosteve zestoi,

Kourasmevoi apo tn vikn,

Ax! tov vouv sas turavvei.

144. H Dixovoia pou bastaei

Eva sknptro n dolern;

Ka8evos xamogelaei,

Par'to, legovtas, kai su.

145. Keio to sknptro pou sas deixvei

Exei aln8eia wraia 8wria;

Mnv to piaste, giati rixvei

Eise dakrua 8libera.


146. Apo stoma opou f8ovaei,

Pallnkaria, as mnv 'pw8ei,

Pws to xeri sas ktupaei

Tou adelfou tn kefaln.

147. Mnv eipouv sto stoxasmo tous

Ta 3eva ev8n aln8iva:

Eac misouvtai avameso tous

Dev tous prepei eleu8eria.

148. Tetoia afnsteve frovtida;

Olo to aima opou xu8ei

Gia 8rnskeia kai gia patrida

Omoiav exei tnv timn.

149. Sto aima auto, mpou dev poveite

Gia patrida, gia 8rnskeia

Sas orkizw, agkalias8nte

Sav adelfia gkardiaka.

150. Posov leipei, stoxas8nte,

Poso akomn va par8ei;

Pavta n vikn, av evw8nte,

Pavta esas 8'akolou8ei.

151. W akousmevoi eis tnv avdreia!...

Katasthste eva stauro,

Kai fwva3ete me mia:

basileis, koita3t'edw.

152. To snmeiov pou proskuvate

Eivai touto, kai gi'auto

Matwmevous mas koitate

Stov agwva to sklnro.

153. Akatapausta to brizouv

Ta skulia kai to patouv

Kai ta tekva tou afavizouv

Kai tnv pistn avagelouv.

154. E3 aitias tou espar8ei, exa8ei

Aima a8wo xristiaviko,

Pou fwvwzei apo ta ba8n

Tns vuktos:Na 'kdikn8w.

155. Dev akoute, eseis eikoves

Tou 8eou, tetoia fwvn?

Twra eperasav aiwves

Kai dev epause stigmn.


156. Dev akoute? eis ka8e meros

Sav tou Abel kataboa;

Dev eivai fusnma tou aeros

Pou sfurizei eis ta mallia.

157. Ti 8a kamete? 8'afnste

Na apoktnswmev emeis

Leu8eriav, n' 8a tnv luste

E3 aitias Politikns?


158. Touto avisws meletate,

Idou, empros sas tov Stauro;

Basileis! elate, elate,

Kai ktupnsete ki edw.

Sent by Carlos Andrй Pereira da Silva Branco


  Purchase "Greece Native Anthem Text"   Purchase Entire Album   Email Video to Friends   Play Youtube "Greece Native Anthem Text" Video   Play Spotify "Greece Native Anthem Text" Song   View Wikipedia "Greece Native Anthem Text" Entry   Receive Emails for Future National Anthem Lyrics

Email:

  Link to "Greece Native Anthem Text"   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Lyrics For You
Old Cartoons on DVD. Visit and Bookmark: Cool90s.com!

Loading...

Lyrics by National Anthem

  A Soldiers Song   Afghanistan Anthem Native Text   Afghanistan Anthem Text   Albania Anthem Native Text   Antigua Anthem Text   Argentina Native Anthem Text   Australia Anthem Text   Bahamas Anthem Text   Bangladesh Anthem Text   Barbados Anthem Text   Belarus Anthem Text   Belgium Native Anthem Text   Belize Anthem Text   Bermuda Anthem Text   Bosnia Native Anthem Text   Botswana Anthem Text   Botswana Native Anthem Text   Brazil Anthem Text   Brazil Native Anthem Text   Brunei Native Anthem Text   Cameroon Anthem Text   Cameroon Native Anthem Text   Canada Anthem Text   Canada Native Anthem Text   Cayman Island Anthem Text   Chile Native Anthem Text   China Anthem Text   China National Anthem   Colombia Native Anthem Text   Costa Rica Native Anthem Text   Croatia Anthem Text   Croatia Native Anthem Text   Cuba Native Anthem Text   Cyprus Anthem Text   Cyprus Native Anthem Text   Czech Republic Native Anthem Text   Denmark Anthem Text   Denmark Native Anthem Text   Dominica Anthem Text   Ecuador Native Anthem Text   Egypt Anthem Text   El Salvador   Estonia Native Anthem Text   Ethiopia Anthem Text   Finland Anthem Text   Finland Native Anthem Text   France Anthem Text   Fratelli D'Italia   Fratelli D'Italia   French Canadian Anthem Text   French Native Anthem Text   Gambia Anthem Text   Germany Anthem   Germany Anthem Text   Germany Native Anthem Text   Ghana Anthem Text   Greece Anthem Text   Grenada Anthem Text   Guatemala Anthem Text   Guatemala Native Anthem Text   Hungary Native Anthem Text   Iceland Native Anthem Text   India Anthem Text   India Native Anthem Text   Indonesia Anthem Text   Indonesia Native Anthem Text   Indonesian National Anthem   Ireland Anthem Text   Ireland Native Anthem Text   Israel Anthem Text   Israel Native Anthem Text   Italy Native Anthem Text   Jamaica Anthem Text   Jana Gana Mana   Kenya Anthem Text   Kenya Native Anthem Text   La Borique\u00f1a   Lesotho Anthem Text   Lesotho Native Anthem Text   Lupang Hinirang   Madagascar Native Anthem Text   Malawi Anthem Text   Malawi Native Anthem Text   Malaysia Native Anthem Text   Maldives Anthem Text   Maldives Native Anthem Text   Mexican National Anthem   Mexico Anthem Text   Mexico Native Anthem Text   Namibia Anthem Text   Nauru Anthem Text   Nauru Native Anthem Text   Netherlands Native Anthem Text   New Zealand Anthem Text   New Zealand Native Anthem Text   Nigeria Anthem Text   Norway Native Anthem Text   O Canada (Canadian National Anthem)   Pakistan Anthem Text   Pakistan Native Anthem Text   Panama Native Anthem Text   Papua New Guinea Anthem Text   Philippines Anthem Text   Philippines Native Anthem Text   Poland Native Anthem Text   Portugal Native Anthem Text   Romania Anthem Text   Romania Native Anthem Text   Russian Federation National Anthem   Saint Kitts & Nevis Anthem Text   Saint Kitts & Nevis Anthem Text   Saint Lucia Anthem Text   Saint Vincent And The Grenadines Anthem Text   Scotland Anthem Text   Seychelles Anthem Text   Seychelles Native Anthem Text   Sierra Leone Anthem Text   Singapore Anthem Text   Singapore Native Anthem Text   Slovakia Anthem Text   Slovakia Native Anthem Text   Slovenia Anthem Text   Slovenia Native Anthem Text   Solomon Island Anthem Text   South Africa Anthem Text   South Africa Native Anthem Text   Spain National Anthem - Proposed January 2008   Sri Lanka Anthem Text   Sri Lanka Native Anthem Text   Suriname Anthem Text   Suriname Native Anthem Text   Swaziland Anthem Text   Swaziland Native Anthem Text   Sweden Native Anthem Text   Switzerland Native Anthem Text   Syria Anthem Native Text   Tanzania Anthem Text   Tanzania Native Anthem Text   The Star-Spangled Banner (USA Anthem)   Tonga Anthem Text   Tonga Native Anthem Text   Trinidad & Tobago Anthem Text   Trinidad & Tobago Anthem Text   Turkey Anthem Text   Turkey Native Anthem Text   Tuvalu Anthem Text   Tuvalu Native Anthem Text   Uganda Anthem   Uganda Anthem Text   Ukraine Anthem Text   United Kingdom Anthem Text   United States Of America Anthem Text   Uruguay Anthem Text   Uruguay Native Anthem Text   USSR Anthem (English)   Vanuatu Anthem Text   Vanuatu Native Anthem Text   Venezuela Native Anthem Text   Vietnam Anthem Text   Wales Anthem Text   Western Samoa Anthem Text   Western Samoa Native Anthem Text   Wilhelmus Van Nassaue   Zambia Anthem Text   Zambia Native Anthem Text   Zimbabwe Anthem Text   Zimbabwe Native Anthem Text

Related Songs

  Trip To Greece - Arrogant Worms  Greece - Clinker  Greece - George Harrison  In The Summer Sun Of Greece - A La Carte  Native New Yorker - Esther Phillips  Collages Desertes, 3eme Tableau: Du Chemin - Text  Native New Yorker - Odyssey  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  Native Tongue Of Love - Reverend Horton Heat  Native New Yorker [*] - Odyssey  Flaschdance - Native  Something About Swordsmanship - Native  For The Glory Of The Lord - Steve Green  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  For The Glory Of The Lord - Twila Paris  Native New Yorker [Full Length Album Version]...  Native Tongue - Paramore  Marco Polo - Native  Savages (Part 2) - Pocahontas  Notes of a Native Son - Laquan  Greece [Instrumental] - George Harrison  We Need An Anthem - Schleprock  Native - Griffin House  Golden Boy - Rivermaya  Native Son - Oysterband  Native Son - U2  Native - Autolatry  Native American - Bellamy Brothers  Native Skin - Neulore  Native - Blink 182  The Anthem (Feat. Eric Lumiere) - Filo & Peri  Summertime Anthem - Mr. Capone-E  Summertime Anthem - Fingazz  Anthem - Armin Van Buuren  I Have Sailed With Odysseus - Aesma Daeva  Anthem - Thomas Rhett  National Anthem - Lana Del Rey  Mason Jar - Native  Hey Mon, Hook Me Up ’Do - Native  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  Native Love (Step by Step) [Remix] - Divine  Native American - Bruce Springsteen  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  Anthem - Ida LaFontaine  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Native Daughters Of The Golden West - OMD  Native North American Child - Buffy Sainte-Marie  What Are You Dylan In My House - Native  Alpacastan - Native  Ride The Tide - Native  Five Year Payoff - Native  Legoland - Native  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  The Neoliberal Anthem - Anti-flag  Anthem - Ringo Starr  Anthem - Phantom Planet  Farewell American Primitive...  National Anthem Of Nowhere - Apostle Of Hustle  Anthem - Steve Wynn  Native New Yorker - Black Box  \ - Matt Redman  Anthem - Zebrahead  Text - Mann  Text - Mann  Native North-American Child - Buffy Sainte-Marie  Anthem [*] - Steve Wynn  Anthem - Kamelot  Irrational Anthem - Plain White T's  Avalanche Anthem - Avalon  Kissing Bridge - Native  Backseat Crew - Native  Ponyboy - Native  Native Tongue - Cursed  Blooming Blades - Chthonic  The Native Daughters of the Golden West...  Native Tongue - Richard Barone  Text - Mann  Text - Mann  Text - Mann  Text - Mann  Text - Mann  Text - Mann  Text - Mann  Text - Mann  My Anthem - Sky Harbor  Vanish - Freshlyground  Native Blood - TestAmenT  Native Girl - Marty Robbins  Your Girl Wakanda Wanna Text Me - Clinton Sparks  Text - Mann  Text - Jason Derulo  Text - Mann  Text - Mann  Text - Mann  Native Daughters Of The Golden West - Omd  Never Argue With A German If You're Tired Or Europ...  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  Mass Text - Tay Allyn  Pointless Teenage Anthem - Adolescents  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  Native Love (Step by Step) - Divine  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  Anthem of Glory - Majesty  Falling Anthem - Bad Boy Bill  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Dance Floor Anthem - Tony Moran & Warren Rigg...  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Anthem of the Angels - Breaking Benjamin  Intoxicated - Obscura  Text - Mann  Text - Mann  Text - Mann  Text - Mann  Text - Mann  Southern Anthem - Iron & Wine  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  Pointless Teenage Anthem - The Adolescents  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  What Will Your Anthem Be - Bleach  No Shame - No Shame  Native Love - Divine