ಠ_ರೃ♡ try DownloadStreamable.com download streamable videos

Dizzy
Berner

[Verse 1:]

S63, AMG

Pretty bitches, pay a fee, broke not the thing to be

A few really play the streets, cats tell them fairy tales

Brown paper bags full of hundreds, haters pray I fail

Baby on my phone, she talkin' money, and she ready

Shit I made a hundred thousand already

Used to blow pelly, used to move truckloads of the reggie

Now we toast when we close deals over ten milli

My bags speak for me, I don't talk much

456 with the bag, get it off uhh

Coffee colored leather, yeah my smoke's much better

Tell a broke boy choke, you don't checks no cheddar

Your bitch wanna ride, chose my letter

Toast, keep the wetter, Joe Blow, might sweat her

Ralph Lauren or I rock my own sweater

Oh you fresh? But you soft as a feather, pussy


[Hook:]

Bag full of cash, new hundreds so crispy

Hand count 8 stacks, snowman, got me dizzy

White light, blue cookie so pissy

Fishtailin' out the lot, drunk drivin' got me dizzy

She can suck me off but not kiss me


I'm the man in my city, pray every bullet miss me

I'ma make a hundred mil' like 50

Smokin' kill, on the wheel, yeah these pills got me dizzy


[Verse 2:]

Yeah I'm doin' 160

How the fuck I'ma spend all this money 'fore they kill me?

18 karat gold, I think it compliments my skin

I'm a shark in the water, come and swim

Hundred grand on the Benz

Hundred grand on my hand

Hit the store, all I buy is rubber bands, I'm the man

Cop heavy, your plug's not ready

Porsche Cayenne, gold watch frezzi

Smoke with the best, I'm Wiz, Spitta Andretti

Ain't shit you can tell me, yeah these dudes blow reggie

My whole crew's on power

One hour, move 300 sour


[Hook]


  Purchase "Dizzy"   Purchase Entire Album   Email Video to Friends   Play Youtube "Dizzy" Video   Play Spotify "Dizzy" Song   View Wikipedia "Dizzy" Entry   Receive Emails for Future Berner Lyrics

Email:

  Link to "Dizzy"   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Lyrics For You

Loading...

Lyrics by Berner

Related Songs

  Dizzy Dizzy Dizzy - 800 Cherries  Dizzy - Tabitha's Secret  Dizzy - Goo Goo Dolls  Dizzy - Gerry & the Pacemakers  Dizzy - The Isley Brothers  Dizzy - Kilians  Dizzy - The Wonder Stuff  Dizzy - Matchbox Twenty  Dizzy - Boney M.  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Del Shannon  Dizzy - Jimmy Eat World  Dizzy - Vincent Magnarella  Dizzy - P.O.L.  Dizzy - Day 26  Dizzy - Day26  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - 98 Degrees  Dizzy - A.r. Kane  Dizzy - Count Zero  Dizzy - Throwing Muses  Dizzy - Six Feet Under  Dizzy - Vic Reeves  Dizzy - Venus  Dizzy - Siouxsie and the Banshees  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Blur  Dizzy - Self  Dizzy - Freya  Dizzy - Charlotte Martin  Dizzy - Sixpence None The Richer  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Ours  Dizzy - My Rockets Up  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Callie Moore  Dizzy - Day26  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Tommy Roe  Dizzy - Orgy  Dizzy - Various Artists  Dizzy - 98"  Dizzy - Amanda Marshall  Dizzy - M Boney  Dizzy - 98°  Dizzy - Matchbox 20  Dizzy - Ugly Duckling  Dizzy - Ozzy Osbourne  Dizzy - Day26  Dizzy - Day26  Dizzy - Day26  Dizzy - Day26  So Dizzy - Ali Pierre  Dizzy Miss Lizzy - Cliff Richard  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy Boy - Pedicab  Dizzy From The Ride - Alex Roots  Lorraine - Dizzy Gillespie  Too Dizzy - Bowie David  Too Dizzy - David Bowie  You Got Me Dizzy - The Misunderstood  You Got Me Dizzy - Jimmy \rReed  You Got Me Dizzy - Jimmy Reed  Hanging Tree - Counting Crows  Dizzy Miss Lizzy - John Lee Hooker  Einstein's Takin' Off - Ugly Duckling  Grizzly - Ludacris  Dizzy miss lizzy - Beatles, The  Spotlite - Sharko  Dizzy miss lizzy - Beatles, The  Dizzy miss lizzy - Beatles, The  Diamonds - Conner Youngblood  Life Is Feeling Dizzy - H-Blockx  Dizzy Miss Lizzy [Stereo] - The Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - New York Dolls  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Life Is Feeling Dizzy - H Blockx  Dizzy Miss Lizzy [Mono] - The Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Satellite - Icehouse  Dizzy Miss Lizzy - Larry Williams  Dizzy Miss Lizzie - The Beatles  Dizzy Miss Lizzy - The Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy Miss Lizzy - Beatles  Dizzy, Miss Lizzy - Larry Williams  Dizzy Miss Lizzie - Beatles  Dizzy on the Rooftops - Josiah Leming  Dizzy, Miss Lizzy - Larry Williams  Dizzy, Miss Lizzy - Larry Williams  CC - Warpaint  Dizzy Miss Lizzy - Sam Cooke  Dizzy, Miss Lizzy - Larry Williams  Dizzy Kiss - Altered Images  Will You Fade - Love Spirals Downwards  Satellite (The Ex-Static Mix) - Icehouse  Jive - Beat Crusaders  Dizzy Miss Lizzy - John Lennon  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty [Live] - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Dizzy Miss Lizzie [Stereo] - The Beatles  Dizzy Miss Lizzy [Mono Version] - The Beatles  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Dizzy Miss Lizzie [Mono Version] - The Beatles  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Big Empty - Stone Temple Pilots  Dizzy Miss Lizzy - Canned Heat  Dizzy With Wonder - Anja Garbarek  Dizzy Miss Lizzy [Original 1965 Stereo Mix] [Versi...  Dizzy Miss Lizzy - The Flamin' Groovies