ಠ_ರೃ♡ try 1ClickDaily.com daily news videos

Tongolo
D\'banj

INTRO

Han han

Make I tell una one secret

The secret wey me I dey use for all this women now

Na the magic word be this

No long thing, No long thing

Just tell them tongolo

You understand

Any woman wey you likeVERSE 1

Me, I be D'banj

My Jamo friends dem dey call me ski banj

I don't get degree for womanolgy

I just study the woman physiognomy ah!

Wey dey make them follow me

For the clubs, dem dey take off their thongs for me ah!

Even the guys they ask for me

Make I tell them the secret of my melody ah, listenMake I tell them de koko o ah

Make I tell them de koko

Make I tell them de koko o ah

Make I tell them de kokoHOOK:: Don Jazzy

D Banj, tell them de koko

I say make you yarn them the koko

D Banj, tell them de koko

Make you yarn them the koko now

[When you see woman you like, you go just use the magic word]

[You go say]CHORUS (x2)

Tongolo, je a tongolo

Omoge wa je a tongolo

Tongolo, she wo le tongolo

Omoge wabi make me tongoloVERSE 2

[Listen listen]

As I dey waka for the road

I see one baby o

Her name na no be small

Why because she fine, no be small

When her front, no be small

When her backside, no be small

I yarn am the truth and I yarn am the fact

And I yarn am, no be small

She no wan gree my own o

Until I yarn am de koko, no be smallShee, you want know de koko ah

Shee, you want know de koko

Shee, make I tell you de koko ah

Make I tell you de kokoHOOK:: Don Jazzy

D Banj, tell them de koko

I say make you yarn them the koko

D Banj, tell them de koko

Make you yarn them the koko now

[When you see woman you like, you go just use the magic word]

[You go say]CHORUS (x2)

Tongolo, je a tongolo

Omoge wa je a tongolo

Tongolo, she wo le tongolo

Omoge wabi make me tongoloVERSE 3

Listen, listen

Mo wa talented

Yes mo wa gitfted

Sheri kini mi, oma gbe e lifted

Sheri hips eh, ma file shifted

Igo oju e, mafile tinted

Boyfriend eh, gan owa evicted

Se ko mo pe, Dbanj is addicted

Te ba so pe no, mawa persistent

Moni iyawo n'le, don't get me twistedMake I tell them de koko o ah

Make I tell them de koko

Make I tell them de koko o ah

Make I tell them de kokoHOOK:: Don Jazzy

D Banj, tell them de koko

I say make you yarn them the koko

D Banj, tell them de koko

Make you yarn them the koko now

[When you see woman you like, you go just use the magic word]

[You go say]CHORUS (x2)

Tongolo, je a tongolo

Omoge wa je a tongolo

Tongolo, she wo le tongolo

Omoge wabi make me tongoloTongolo, je a tongolo

Omoge wa je a tongolo

Tongolo, she wale tongolo

Omoge wa je a tongoloRepeat Chorus 4x


  Purchase "Tongolo"   Purchase Entire Album   Email Video to Friends   Play Youtube "Tongolo" Video   Play Spotify "Tongolo" Song   View Wikipedia "Tongolo" Entry   Receive Emails for Future D\'banj Lyrics

Email:

  Link to "Tongolo"   Share on Facebook, Twitter, and more
  See Recommended Lyrics For You
Watch Cartoons Online Free. Visit and Bookmark: ItSaturday.com!

Lyrics by D\'banj

Related Songs